HAIR WEEKS JSOU TU! SLEVA 20 % při nákupu 2 produktů z kategorie vlasy a SLEVA 25 % při nákupu 3 a více produktů z kategorie vlasy!

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Parfumerie DOUGLAS s.r.o. pro podnikatele

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy podnikatelů a osob, jež nejsou spotřebiteli s fakturační adresou v České republice.

 

Stav: 01. června 2018

 

§ 1 Rozsah platnosti

§ 2 Uzavření smlouvy

§ 3 Dodání

§ 4 Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví

§ 5 Nároky vyplývající z vad zboží

§ 6 Náhrada škody

§ 7 Ochrana osobních údajů

§ 8 Ostatní

 

§ 1 Rozsah platnosti

Pro objednávky zboží realizované podnikateli prostřednictvím webových stránek douglas.cz platí výlučně níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatele Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., Praha 1 - Staré Město, Jungmannova 750/34, PSČ 11000, tel.: 00420 222 222 800, email: service@douglas.cz, ve znění platném ke dni odeslání objednávky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se uplatní na všechny osoby, jež nejsou vůči nám v pozici spotřebitele. Text Všeobecných obchodních podmínek si můžete stáhnout do svého počítače nebo vytisknout. Případná ustanovení odchylná od těchto podmínek platí pouze v případě našeho písemného potvrzení.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Až do odeslání objednávky jsou veškeré údaje uváděné u zboží a cen na naší internetové stránce v rámci procesu objednávky nezávazné a mohou podléhat změnám. Závazná nabídka koupě vzniká teprve na základě Vaší objednávky, kterou učiníte kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“. Kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“ zároveň souhlasíte s tím, aby byla – v případě platného vzniku smlouvy – způsobem upraveným v § 4 těchto podmínek provedena platba na náš účet. Takto učiněná objednávka však ještě vyžaduje potvrzení z naší strany. Ke vzniku kupní smlouvy a nároku na dodání a zaplacení zboží dochází teprve přijetím Vaší objednávky dle odst. 2 níže. Nejsme povinni přijmout Vaši nabídku koupě.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

 

(3) Heslo, které je nezbytné pro vyřízení procesu objednávky, v žádném případě nesdělujte třetím osobám. V opačném případě nesete odpovědnost za škodu vzniklou objednávkami realizovanými třetí osobou.

 

 

§ 3 Dodání zboží

(1) Zboží dodáváme výlučně na území České republiky a pokud se fakturační adresa nachází v České republice.

Zboží bude dodáno z našeho výdejního skladu na dodací adresu v České republice, kterou jste uvedli v objednávce.

(2) U objednávek nad 999 Kč neúčtujeme přepravné. Jestliže bude hodnota objednávky nižší, činí výše přepravného na území České republiky 89 Kč. Nedodáváme zboží mimo území České republiky.

Celkovou cenou objednávky se rozumí mezisoučet po odečtení všech uplatněných slev.

Vyhrazujeme si právo účtovat přepravné i pro objednávky nad 999 Kč zejména z důvodu nadměrného množství nebo nestandardního způsobu doručení.

(3) Na území České republiky dodáváme objednané nejpozději zboží během 2–3 pracovních dnů.

Zákonem stanovené svátky a dny pracovního klidu v České republice a/nebo Německu rovněž ovlivňují termín dodání Vaší objednávky a mají za následek posunutí termínu dodání o dva pracovní dny následující po státním svátku, popř. dnu pracovního klidu.

(4) Jestliže to bude po zvážení Vašich i našich zájmů přiměřené, jsme oprávněni realizovat dílčí dodávky na adresu uvedenou v objednávce. Dodatečné náklady, které vzniknou v případě dílčích dodávek se zasláním, hradíme my, ledaže dílčí dodávka byla provedena na Vaši žádost.

 

§ 4 Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví

(1) V závislosti na výši objednávky a zůstatku na zákaznickém účtu na douglas.cz Vám bude nabídnut výběr z následujících možností úhrady:

a. platební karta (MasterCard nebo VISA)

b.dobírka

(2) Slevy nebo slevové poukazy (např. kupón se slevovým kódem, bonus v newsletteru nebo narozeninový poukaz) lze uplatnit pouze v souladu s podmínkami příslušné akční nabídky. Nelze přitom navzájem kombinovat více druhů slev nebo slevových poukazů.

(3) Kupní cena se stává splatnou uskutečněním úplné dodávky, to znamená předáním zboží.

Podle zvoleného typu platby bude příslušná částka odepsána z Vašeho účtu k nejbližšímu možnému termínu.

(4) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

§ 5 Nároky vyplývající z vad zboží

(1) Skutečný vzhled zboží dodaného zákazníkovi nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží nabízeného na webových stránkách. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Zákazník není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.

(2) Jestliže bude zboží postiženo vadami a Vy nebudete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, zajistíme během přiměřené lhůty dodatečné plnění, to znamená buď náhradní dodávku, nebo odstranění vad. Pokud Vámi zvolená forma dodatečného plnění bude možná pouze s vynaložením nepřiměřených nákladů, jsme oprávněni poskytnout jinou formu dodatečného plnění. Nezbytné náklady, které vzniknou v souvislosti se zajištěním dodatečného plnění, hradíme my. V případě, že nebudeme schopni zajistit dodatečné plnění, můžete se rozhodnout pro odstoupení od smlouvy, nebo snížení kupní ceny. Pokud však bude vada představovat podstatné porušení kupní smlouvy, máte bez dalšího možnost rozhodnout se pro slevu z kupní ceny, dodatečné plnění nebo od smlouvy odstoupit. Veškerá další zákonná práva zůstávají zachována.

(3) Vadné zboží nám zašlete zpět, pokud se nerozhodnete pro slevu z kupní ceny. Reklamaci je možno uplatnit i na našich kamenných provozovnách, v nichž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. O převzetí reklamovaného zboží Vám vystavíme potvrzení, jež bude obsahovat:

a)           Datum uplatnění reklamace;

b)           Obsah reklamace;

c)           Požadovaný způsob vyřízení reklamace; a

d)           Potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace  včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(4) Náklady spojené s vrácením zboží hradíme v případě vady my.

(5) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

 

§ 6 Náhrada škody

Náhrada škody v důsledku porušení povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu je poskytována při splnění zákonných podmínek. To platí analogicky také pro nároky na náhradu škody z titulu odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Dodržujte veškeré pokyny uvedené na obalu a v příbalových letácích. V případě použití a/nebo manipulace v rozporu s těmito pokyny neneseme žádnou odpovědnost.

 

§ 7 Ochrana osobních údajů

Údaje nezbytné pro realizaci obchodu uchovává, zpracovává a používá společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. V této souvislosti odkazujeme na Informace o ochraně osobních údajů společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

 

 

§ 8 Ostatní

(1) Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit naše Všeobecné obchodní podmínky. Aktuálně platné znění Všeobecných obchodních podmínek si můžete kdykoliv stáhnout na webových stránkách douglas.cz jako dokument PDF a vytisknout.

 (2) Pokud oddělitelné ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nevynutitelným či zdánlivým, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(3) Naše zboží není určeno pro prodej do zahraniční, a to ani v rámci evropského hospodářského prostoru ani do třetích zemí. V případě, že však dojde k naplnění podmínek mezinárodní koupě zboží se vylučuje Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží a s ní související mezinárodní úmluvy.

Stáhnout Všeobecné obchodní podmínky jako dokument PDF: Veřejné obchodní podmínky